Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa na drogach.

Polskie drogi uchodzą za jedne z najniebezpieczniejszych w całej Unii Europejskiej. Niestety unijne statystyki są dla naszego kraju okrutne. Wynika z nich, że na naszych drogach dochodzi do zbyt dużej liczby wypadków, w których poszkodowane są dzieci. By zapewnić bezpieczeństwo dzieci na drogach rodzice powinni przeprowadzić z nimi poważną rozmowę na temat ich zachowania na poboczach. Dotyczy to przede wszystkim dzieci z mniejszych miejscowości.

Z reguły do szkoły muszą one chodzić piechotą. Najczęściej obierają one drogę wzdłuż drogi, co może się okazać bardzo niebezpieczne zwłaszcza w okresie zimowym i jesiennym, kiedy to widoczność z perspektywy kierowców jest znacznie ograniczona. Bezpieczeństwo dzieci w tym wypadku w dużej mierze zależy więc od dobrego ich oznakowania. Dzieci powinny być przez rodziców wyposażane w elementy odblaskowe, lub też kamizelki odblaskowe. Unia Europejska od dawana przyznaje środki na zakup tego rodzaju odzieży.