Uszkodzenia opon – zapobieganie

Opony samochodowe są tymi częściami samochodu, które nastawione są na wiele niszczących je czynników, dlatego też są najtrudniejszymi częściami, które się użytkuje. Brak ciśnienia w oponach może spowodować wypadek samochodowy i brak tego ciśnienia jest drugą najczęstszą wadą ogumienia w samochodach. Można z tego wywnioskować, że odpowiednie i dobre ciśnienie w oponach jest jednym z warunków bezpiecznej jazdy, ale dodatkowo ciśnienie to jest jednym z warunków popr5awnego działania systemów asystenckich takich jak ABS czy ESC i innych i oczywiście trwałości ogumienia. Ciśnienie w oponach powinno mierzyć się co najmniej raz w tygodniu i dodatkowo przed każdym dłuższym wyjazdem i robi się to po przynajmniej 30 minutach postoju kiedy auto jest zimne (temperatura powinna wynosić 21 stopni). Na trwałość ogumienia mają wpływ sposób jazdy oraz warunki panujące na drodze. Na wielu drogach znajdują się przeszkody w postaci dziur, nierówności czy kolein, które skutecznie utrudniają poruszanie się samochodem. Aby oszczędzić sobie stresów związanych z naprawą ogumienia powinno się omijać przeszkody w taki sposób by nie zagrozić innym uczestnikom ruchu oraz w taki sposób by np. podczas omijania przeszkody zwolnić by nie uszkodzić ściany bocznej opony. Dodatkowym niebezpieczeństwem są krawężniki, na które najlepiej w ogóle nie wjeżdżać, jednak jeżeli zmusi nas do tego sytuacja starać się zrobić to jak najbardziej delikatnie całą powierzchnią opony. Większość producentów ogumienia uważa, że opony należy wymieniać co 6 lat od daty produkcji niezależnie od ich stanu, ponieważ nawet Jeglie bieżnik jest względnie dobry, odpowiednio głęboki i nieuszkodzony to struktura wewnętrzna może już nie być w dobrym stanie i straci swoje właściwości jakimi jest np. przyczepność.