Prawo jazdy

image Prawo jazdy to dokument uprawniający nas do prowadzenia pojazdów z napędem silnikowym, a możemy wyróżnić jego cztery podstawowe kategorie: A – motocykl (co ważne – aby poruszać się motorowerem o pojemności do 50cm wystarczy mieć ukończone 18 lat, a powyżej potrzebujemy prawa jazdy), B – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, C – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, D – autobus. Istnieją również kategorie dodatkowe: B + E – pozwala nam prowadzić pojazd określony w kategorii B wraz z przyczepą, C + E – pozwala prowadzić zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12m, złożony z samochodu ciężarowego i przyczepy (lub naczepy). Cena kategorii A i B waha się pomiędzy 1200 – 1700 zł. Trzeba liczyć się z opłatami za dodatkowe lekcje jazdy lub po prostu za każdy egzamin – teoretyczny i pisemny oraz ich powtórki. Na daną chwilę koszt egzaminu teoria + praktyka to około 150 zł, oczywiście kwota ta się różni w zależności od ośrodka, w którym zdajemy egzamin.