Komunikacja zbiorowa

image Dojazd do pracy to często dla wielu osób najbardziej stresujący moment dnia. Korki, duże natężenie ruchu duża liczba nieprzewidzianych zdarzeń, które komplikują dojazd do miejsca docelowego prowadzą do wielu zbędnych, negatywnych emocji. Dlatego też coraz większą popularnością cieszy się mieszany sposób dojazdu do pracy. W większych miastach powstają specjalne parkingi, które umiejscowione są przy dworcach kolejowych lub pętlach autobusowych. Tym samym powstaje możliwość korzystania z szybkie i bezstresowego transportu z obrzeży miasta do jego centrum lub nawet w pobliże miejsca zatrudnienia. Rosnąca rola komunikacji miejskiej, czy nawet szerzej rozumianej komunikacji zbiorowej w usprawnianiu transportu ludzi z miejsca zamieszkania do pracy jest wyrazem naturalnych zmian jakie zachodzą nie tylko w świadomości ludzi ale także w rozwoju ośrodków miejskich. Coraz silniej rozbudowujące się obrzeża miast oraz rosnąca liczba biurowców w centrach tworzy oczywistą pożywkę dla powstawania korków oraz wzrosty zanieczyszczenia powietrza w całym mieście.